Sustainability

Тогтвортой байдлын алсын хараа

Тогтвортой байдлын алсын хараа Байгууллагын нийгмийн хариуцлага

Микентэй хамт ажиллаж байснаас хүмүүсийн амьдралыг баяжуулах ёстой гэж бид үздэг. Хүмүүсийнхээ ажиллаж амьдардаг нийгэмлэгүүдэд бид буцаж очдог бөгөөд бидний үндсэн үнэт зүйлс нь итгэлцэл, хүндэтгэл гэсэн хоёр үгээр нэгтгэгддэг. Манай багийн гишүүд санаачлагатай, асуулт асууж, зоригтой байх болно гэдэгт итгэдэг. Бид бие биенээ хувь хүнийхээ хувьд хүндэтгэж, эрхэмлэдэг гариг ​​дэлхийгээ хүндэлж, бүх оролцогч талууд, түншүүддээ шударга ханддаг.